Biblioteca Scolara

Biblioteca Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu” este parte integrantă a procesului de instruire, formare și educare. Este o bibliotecă ce  răspunde cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor și cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din școală, având ca scop îmbunătățirea calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții.

Misiunea bibliotecii:

  • este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie;
  • de a susţine procesul instructiv-educativ;
  • de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor;

Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul educației, cărţi de literatură, culegeri de probleme şi manuale în concordanță cu programele școlare

Sala de lectură, oferă elevilor o atmosferă modernă şi prietenoasă. Elevii și profesorii se pot documenta aici, pentru proiectele şcolare consultând dicţionare, enciclopedii, atlase, albume, etc.

biblioteca liceul 3

Scurt istoric

Biblioteca Liceului se naște în 1972, într-o încăpere mică de 22 m, pornind la drum cu un număr de 75 de volume, reușind la sfârșitul anului  să înregistreze un număr de 901 volume.

În decursul celor 48 de ani de la înființare s-a mărit fondul de carte, astfel, Biblioteca școlară deține în prezent un număr de 14 252 volume din toate domeniile  cunoașterii: Generalități, Filosofie, Teologie,  Științe și probleme sociale, Științe teoretice și naturale, Științe aplicate, Medicină, Tehnică, Artă.Distracții.Sport, Lingvistică. Literatură, Geografie, Biografii. Istorie, predominând beletristica, în special clasicii literaturii române.

Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achiziţii directe, abonamente la publicaţiile de profil și donaţii.

Utilizatorii Bibliotecii au la dispoziție  lucrări fundamentale de referință cum ar fi:

  • Dicționarul Enciclopedic Român;
  • Dicționare de: psihologie, economie, social-politic, ecologie, pedagogie.

În cuprinsul publicațiilor predomină literatura română iar Bibliografia școlară este asigurată în proporție de 90% .

 De asemenea, tot în bibliotecă se găsesc și manuale alternative, precum și proiectele de diplomă ale absolvenților  Școlii de Maiștri, lucrări susținute de către profesori, ingineri, maiștri instructori în vederea obținerii gradelor didactice.

Funcția educativ-culturală a bibliotecii se realizează în colaborare cu corpul didactic profesoral, prin acțiuni comune, cum ar fi: activități cu cartea, întâlniri cu scriitorii, medalioane memoriale, montaje literare, evenimente tematice, istorice, culturale, vizionare filme documentare, reprezentații teatrale, etc.

Biblioteca pune la dispoziția  utilizatorilor: calculatoare conectate la internet, imprimantă multifuncțională, video-proiector, ecran pentru proiecții.

Aparatura multi-media existentă în dotarea bibliotecii este utilizată în sprijinul activității cadrelor didactice, ajutându-i la modernizarea demersulului didactic.

biblioteca longinescu

TINREAD – Sistem informatizat pentru Bibliotecă

Începând cu luna iulie 2020, în urma achiziționării de către Liceu a programului informatizat pentru Bibliotecă, s-a început înregistrarea fondului de carte existent în Bibliotecă.

bibliotaeca liceul tehnologic gg longinescu

Programul de care dispune acum Biblioteca școlară oferă multe facilități pentru bibliotecari: gestionarea și administrarea cu ușurință a fondului de carte, pentru elevi acces la catalogul on-line de la distanţă, rezervarea cărţilor on-line, prelungirea termenului de împrumut, acces la materiale full text, acces la înregistrări audio, video, posibilitate e-learning, pentru învăţământ la distanţă (lecţii şi manuale online) și posibilitate de accesare a listei de literatură recomandată nivelului său de şcoală dar și gestionarea contului personal sau alcătuirea unor liste bibliografice pentru împrumut.

De asemenea, pentru profesori şi părinţi programul este un bun instrument de selectare şi planificare a materialelor pentru studiu, facilitează ordonarea listei de recomandări pentru lectură în vederea pregătirii elevilor. Cele peste 14.000 de volume care alcătuiesc fondul de carte al bibliotecii vor putea fi găsite în catalogul online, care poate fi consultat fie de pe calculator, fie de pe smartphone, accesând adresa de website a liceului www.longinescu.ro, rubrica Biblioteca Școlară, Catalogul online http://77.81.22.57:8080/opac .

 

.