Înscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2022-2023

0
25737

Pentru anul școlar 2022-2023, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare, pentru grupa mică, vârsta 3 ani, împliniți la 31 august 2022 este de 40 de locuri, două grupe!

ETAPA I DE INSCRIERE 30.05 – 15.06.2022

  1. Colectarea cererilor de inscriere 30.05 – 10.06.2022

In perioada 30.05 – 10.06.2022 parintii copiilor vor inregistra solicitarile de inscriere in unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care au locuri disponibile pentru anul scolar 2022-2023.

– solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative, care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate de unitatea de invatamant prescolar .

  1. Procesarea cererilor de inscriere 14.06 -15.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscriere, unitatea de învățământ va analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele cu copiii admisi/respinsi, precum si numarul locurilor libere, unde este cazul.

Unitatile de invatamant prescolar, care nu mai au locuri disponibile dupa prima etapa, nu pot primi cereri tip de inscriere pentru etapa a doua.

ETAPA a II a DE INSCRIERE 16.06 – 30.06.2022

  1. Colectare cereri de inscriere  16.06 – 24.06.2022

In perioada  16.06 – 24.06.2022, parintii/tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa, solicita inscrierea la o unitate de invatamant cu nivel prescolar care are locuri libere.

Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de inscriere a unitatii de invatamant.

  1. Procesarea cererilor de inscriere 27.06 – 30.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscrierere, in toate unitatile de invatamant prescolar, unde au existat locuri disponibile, comisiile de inscriere vor analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele finale.

Numai in cadrul acestei etape, dupa cuprinderea tututor copiilor care implinesc varsta de 3 ani la data de 31.08.2022 si dupa cuprinderea  solicitarilor pentru grupa mică, vor putea fi inscrisi, in limita locurilor disponibile, si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.

Criterii de departajare dacă numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor disponibile

Dacă numărul înscrierilor la grădiniță, la grupele mici, pentru anul școlar  2022-2023, va fi mai mare decât cel al locurilor libere, se vor aplica criterii de departajare generale și specifice.

Iată care sunt acestea:

– vârsta  de 3 ani la 31 augut 2022;

–  existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;

domiciliul copilului se află în apropierea grădiniței, în circumscripția școlară a unității

– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

– existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

ACTE NECESARE PT.ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ AN ȘCOLAR 2022 – 2023

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI – COPIE;

– CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE/ TUTORE/ REPREZENTANT LEGAL-  COPIE;

– ADEVERINŢE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR, DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ SUNT ANGAJAȚI ;

– HOTĂRÂRE DE DIVORŢ, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DIN CARE SĂ REZULTE ÎNCREDINȚAREA MINORULUI, ACOLO UNDE ESTE CAZUL;

– DOCUMENTELE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE GENERALE / SPECIFICE ALE  GRĂDINIȚEI;

– ADEVERINȚĂ MEDICALĂ DE ÎNSCRIERE ÎN COLECTIVITATE ( ÎN FORMAT A4), DOVADA DE VACCINĂRI DE LA MEDICUL DE FAMILIE;

– DOCUMENT MEDICAL ELIBERAT DE MEDICUL SPECIALIST/ CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ/ CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI;

-CERERE DE ÎNSCRIERE TIP ( SE PRIMEȘTE DE LA GRĂDINIȚĂ).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here