ECO-Scoala                   contact

 

 Prin serviciile pe care le oferă, biblioteca Liceului Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani vine în ajutorul utilizatorilor ei cu:

·        Acces la o gamă largă de documente, prezente în fondurile bibliotecii, care oglindesc nevoile de informare ale acestora.

·        Capacitatea de a localiza şi regăsi informaţii – servicii eficiente de referinţă (bibliografii tematice, dicționare, enciclopedii, atlase etc.)

·        Accesul la resursele din afara bibliotecii (prin împrumut interbibliotecar).

·        Condiţii de studiu adecvate (sală de lectură).

·        Noile tehnologii de informare contribuie la o gândire nouă a modului de formare documentară a utilizatorilor de bibliotecă, pregătindu-i în același timp şi pentru viaţa profesională.

·        Accesul utilizatorilor la toate instrumentele de documentare: de la documentele tipărite până la informaţia electronică  (CD-ROM, Internet, etc.).

·        Iniţierea în metodologia de căutare a informaţiei pentru utilizatorii  care nu au acces la mijloacele noi de informare în familie.

Biblioteca Liceului Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani participă la activitatea educativă din şcoală cu acţiuni specifice, prinse în planurile manageriale, precum şi  la alte proiecte din şcoală care se desfăşoară la bibliotecă: prezentări de carte, aniversări şi comemorări ale unor scriitori (Eminescu, Caragiale, M. Eliade, N. Stănescu etc.) evenimente importante (Unirea, Francofonia, Integrarea europeană).

Biblioteca contribuie la:

·        Promovarea valorilor culturale;

·        Promovarea imaginii bibliotecii și a şcolii;

·        Dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor;

·        Orientarea şi consilierea în carieră;

·        Formarea şi dezvoltarea competențelor infodocumentare;

·        Dezvoltarea personală etc.

 Biblioteca este locul unde se deschid toate şansele pentru a afla, a cerceta şi a şti, pentru că aici se împlineşte acel drept al omului, şi anume accesul universal la informaţie.

 

Copyright © 2016  Paval Laura -G.G. Longinescu