ECO-Scoala                   contact

Bacalaureat -2016 

CALENDARUL
examenului de bacalaureat naţional – 2016


Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie2016 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2016 - Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2016 - Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17-19 august 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18-19 august 2016 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

29 august 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31august 2016 - Rezolvarea contestaţiilor

1 septembrie 2016 - Afişarea rezultatelor finale


Copyright © 2016  Paval  Laura -G.G. Longinescu