ECO-Scoala                   contact

                                                                                        Motto:

"Cât citeşti , atâta creşti, cât citeşti ,atâta eşti".
(V. Romanciuc)

MISIUNEA BIBLIOTECII

Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale utilizatorilor prin promovarea cunoaşterii.

OBIECTIVELE PRIORITARE

I. Consolidarea rolului bibliotecii şcolare ca principala instituţie de cultură şi educaţie;
II. Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori.

 COORDONATELE ESENŢIALE ALE ACTIVITĂȚII

·        Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.

 Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional

A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.

Aflat în serviciul utilizatorilor bibliotecii, bibliotecarul trebuie să se angajeze:

·        să respecte pe toţi utilizatorii săi şi să excludă orice manifestare discriminatorie referitoare la apartenenţa etnică, religioasă, rasială, de vârstă, şi condiţie fizică a utilizatorului;

·        să asigure servicii bine organizate, cu răspunsuri imparţiale şi politicoase;

·        să susţină o politică de servicii şi tratament echitabilă;

·        să ofere răspunsuri clare tuturor solicitărilor;

·        să promoveze ideea de bibliotecă deschisă şi să contribuie la deschiderea informaţională în societate;

·        să permită accesul liber, egal şi gratuit la informare şi să asigure condiţii egale de lucru pentru toţi beneficiarii săi;

·        să insufle utilizatorului respect pentru document şi carte.

 

Copyright © 2016 Paval Laura -G.G. Longinescu