ECO-Scoala                   contact

 Regulament

      ,,Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copiilor, pregătindu-i pentru viaţa activă ca adult”.

   (Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art. 29)

Condiţii de înscriere

·        înscrierea utilizatorilor se va face pe baza cărţilor de identitate;

·        la înscriere fiecare utilizator va prezenta o carte poştală timbrată (prin care se vor comunica eventualele întârzieri ale restituirilor cărţilor);

·        pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte personae.

Împrumutul documentelor la domiciliu

·        cititorul are obligaţia să verifice starea cărţilor împrumutate şi să atragă atenţia bibliotecarului dacă acestea sunt deteriorate;

·        elevii pot împrumuta maximum trei volume o dată, iar cadrele didactice maximum cinci;

pentru cititorii noi, în primul semestru de studii, se împrumută o singură lucrare;

·        termenul de împrumut este de treizeci de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului; pentru publicaţiile care fac parte din bibliografia şcolară, termenul de împrumut este de două sptamâni;

·        nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, pentru fiecare carte, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a cărţilor din anul precedent;

·        pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecii;

·        cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librarii sau anticariate o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu...);

·        utilizatorii aflaţi în incinta bibliotecii sunt rugaţi să păstreze liniştea şi ordinea.

Recuperarea cărţilor distruse sau pierdute de către cititori

              In conformitate cu Art. 67 (2) din Legea nr. 593/2004, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

 

Copyright © 2016 Paval Laura -G.G. Longinescu