ECO-Scoala                   contact

 

       STRUCTURA  ANULUI  ŞCOLAR

2015 - 2016

      .

Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016. 
Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

 Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016
Vacan
ța intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacan
ța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacan
ța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016.

   La clasele a XII-a, durata cursurilor este de 33 de saptamâni, iar 4 saptamâni sunt dedicate desfășurării bacalaureatului; aceste clase termină liceul pe 3 iunie 2016.

La clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de săptămăni.