ECO-Scoala                   contact

 

•  Săli de clasă – 16                                     •  Cabinet de biologie – 1

                          

•  Laborator de chimie – 1                              •  Cabinet de fizică – 1

                           

  Laborator de informatică – 1                          Biblioteca cu peste 14271 volume

                            

                 

• Sala de sport - 1                                        •  Hală cu utilaje complexe – 1

                          

•  Atelier de tâmplarie manuală – 4                   

•  Teren de sport – 1                                                           

•  Cabinet de tehn. a lemnului – 1

•  Cabinet medical - 1

•  Cabinet de protecţia mediului – 1

 

Copyright © 2016 Paval Laura -G.G. Longinescu