ECO-Scoala                   contact

Perfecţionarea cadrelor didactice

 

     În anul şcolar 2015-2016 functionează în şcoala noastră un număr de 20 cadre didactice (profesori şi maistrii instructori) din care: 10 sunt cu gradul didactic I, 1 cu gradul didactic II ,4 cu  definitivat şi 5 stagiari.
        Pe lângă preocuparea pentru perfecţionare prin grade didactice, profesorii şi maistrii instructori au continuat perfecţionarea prin frecventarea cursurilor oferite de către Casa Corpului Didactic Focşani astfel:
       • 11 cadre didactice au absolvit cursul FORCAD;
       • 2 au absolvit cursul "PROFESOR - CREATOR DE SOFT EDUCATIONAL";
       • 2 cadre didactice au urmat cursul "ŞCOALA INCLUZIVĂ";
       • 1 cadru didactic a urmat cursul DeCeE.


Copyright © 2016 Paval  Laura -G.G. Longinescu