ECO-Scoala                   contact

        

Motto:

"Cât citeşti , atâta creşti, cât citeşti ,atâta eşti".
(V. Romanciuc)

MISIUNEA BIBLIOTECII

Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale utilizatorilor prin promovarea cunoaşterii.

OBIECTIVELE PRIORITARE
I. Consolidarea rolului bibliotecii şcolare ca principala instituţie de cultură şi educaţie;
II. Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori.

COORDONATELE ESENŢIALE ALE ACTIVITĂŢ
II
Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.
Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional.

 

Copyright © 2016 Paval  Laura -G.G. Longinescu