ECO-Scoala                   contact

 

Activităţi extracurriculare 2015-2016 Semestrul al II lea detalii...

 

- Activităţi şcolare
 
-PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE „SCOALA ALTFEL”  18-22  APRILIE 2016

 

Activităţi extracurriculare 2015-2016 Semestru I  detalii...

Nr.crt
Activitatea
Participanţi
Responsabil
Data/perioada
Locul desfăşurării
Evaluare/
Obs.
1 "Siguranţa şi securitatea muncii" Clasele IX-XII Director Danciu Cătălin Septembrie 2015 Liceu Proces verbal
2 Ziua Mondială a Păcii-",,Plantează un copac” " Clasele IX-XII
Şc.3 Cls.I
Prof. Cherciu Mihaela 21 Septembrie 2015 Parcul şcolii Activitate practică
3 Ziua Europeană a Limbilor Străine Clasele IX-XII Prof.Dobroiu Claudia  25 Septembrie 2015 Laborator Informatică Prezentare ppt, poezii şi cântece în limbile engeză şi franceză
4 Ziua Educaţiei Clasele IX-XII Cadrele didactice 5 Octombrie. 2015 Liceu Dezbateri, prezentări  ppt
5 Festivalul Bachus Clasele IX-XII Prof. Cherciu Mihaela 8 Octombrie. 2015 Piaţa Unirii Concurs de alaiuri
6 Ziua Comemorării Holocaustului Clasele IX-XII Prof. Burlacu Alina,                Bibl. Leca Paula 9 Octombrie. 2015 Laborator Informatică Colocviu, prezentare ppt
7 Ziua Educaţiei Nonformale Clasa a-IX-a B Prof. Cherciu Mihaela 12 Octombrie. 2015 Liceu Teatru-forum ,,VAMA pentru ZENit
8 ,,Speranţe la vânzare”-Trafic de persoane Clasele a IX a Prof. Cristea Florin 18 Octombrie. 2015 Laborator Informatică Vizionare film, dezbatere împreună cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate
9 ,,Alegeţi-vă grupul din care vreţi să faceţi parte! Clasele IX-X

Prof. Novac Maria  Prof. Ceaca Păuna

 

23 Octombrie. 2015 Colegiul Tehnic ,,Valeriu D.Cotea

Proiect educaţional ,,Fii pe val, păstrându-ţi echilibrul

10 ,,Halloween” Clasele a IX a Prof. Gheorghiu Aniela 30 Octombrie. 2015 Liceu Concurs de ţinute şi expoziţie de desene
11 ,,Bal Mascat Clasele IX-XII Prof. Ariton Anişoara             Prof. Dănilă  Elena 12 noiembrie 2015 Clubul DC Revolution Organizarea balului
12 ,,Spune NU discriminării!” Clasele IX-XI Prof. Cherciu Mihaela 17 noiembrie 2015 Laborator Informatică Dezbatere cu tema "Egalitatea trebuie să fie reală"- prezentare ppt
13 ,,Egalitatea trebuie să fie reală! Clasele X-XI Prof. Ceaca Păuna 19 noiembrie 2015 Laborator Informatică Campanie de informare privind drepturile minorităţilor-dezbatere
14 ,,Lectura de 15 minute Clasele IX-XII Prof. Cherciu Mihaela noiembrie 2015  Bibliotecă Acţiune de identificare a preferinţelor de lectură-chestionare
15 ,,Egalitatea trebuie să fie reală! Clasele a XII a Prof.Dobroiu Claudia 19 noiembrie 2015 Laborator Informatică Vizionare film;dezbaere despre minorităţi
16 "Tutunul - legal dar împotriva mea Clasele a IX a Prof. Cristea Florin Prof. Drusan Dana Dr. Chiriac Doina Bibl. Leca Paula 20 noiembrie 2015 Laborator Informatică Proiect educaţional ,,Fii pe val, păstrându-ţi echilibrul
17 ,,1Decembrie-Ziua Naţională a României Clasele IX-XII Prof. Burlacu  Alina 28 noiembrie 2015 Laborator Informatică Colocviu, scenetă, recitări
18 ,,SIDA-teamă şi speranţă Clasele IX-XII Prof. Ariton Anişoara            Prof. Olteanu Anda Dr. Chiriac Doina Bibl. Leca Paula 14 decembrie 2015 Laborator Informatică Proiect educaţional ,,Fii pe val, păstrându-ţi echilibrul
19 "Singuri în urma incendiului Clasele IX-XII  Prof. Olteanu Anda  decembrie 2015 Liceu            Cabinet medical Activitate demonstrativă de acordare a primului ajutor
20 ,,Prevenirea şi negocierea conflictelor” Clasele a X a,a XII a  Prof. Gheorghiu Aniela               Prof. Novac Maria   decembrie 2015 Liceu            Dezbatere privind egoo-urile în negocierea conflictelor
21 ,,Daruri din suflet pentru suflete Clasele IX-XII Prof. diriginţi decembrie 2015 Grădiniţa Nr. 15 Centre de plasament Acţiune caritabilă Proiect de voluntariat  cu DGDSPC
22 ,,Sărbătorile iernii la români Clasele IX-XII Consilier educativ 16 decembrie 2015 Laborator Informatică Serbare desfăşurată în colaborare cu părinţii, diriginţii claselor a IX-a şi a X-a, prof. Ostafi Olga, prof. Baciu Georgeta,bibl. Leca Paula
23 ,,Alcoolul-stimulent sau inhibitor?” Clasele a IX a Dr. Chiriac Doina Bibl. Leca Paula 20 ianuarie 2016 Laborator Informatică Activitate de informare                  -vizionarea unor materiale despre alcool -dezbatere
24 Ziua culturii naţionale- Mihai Eminescu Clasele IX-XII Consilier educativ Bibl. Leca Paula 15 ianuarie 2016 Laborator Informatică “Medalion cultural  - Mihai Eminescu”.
25 Unirea Principatelor Române Clasele IX-XII Prof. Burlacu Alina 24  ianuarie 2016 Laborator Informatică Referate        Prezentări ppt    Panouri tematice.
26 Ziua internaţională a Nonviolenţei în şcoală ˛Violenţa naşte violenţ㲠Clasele a X a,a XI a Consilier educativ Bibl. Leca Paula 30  ianuarie 2016 Laborator Informatică  Prezentări ppt   Scenetă          Dezbateri
Coordonator de proiecte si programe educative scolare si extrascolare ,
Prof. Cherciu Mihaela