ECO-Scoala                   contact

Noutãţi

       

 

ANUNTLiceul Tehnologic “G.G. Longinescu” Focșani, jud. Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de informatician și paznic.

Conditii de participare:

  Pentru Informatician:
 • studii superioare de specialitate;
 • vechime în învățământ : minim 5 ani;
 • carnet de conducere categoria B constituie avantaj;
 • disponibilitate la un program flexibil;
  Pentru pazic:
 • studii medii;
 • certificat şi atestat de agent securitate;
 • experiență : nu se cere ;
 • carnet conducere categoria B constituie avantaj ;
  Concursul se va desfasura astfel:
 • 05.12.2016, ora 9:00 - proba scrisă;
 • 07.12.2016, ora 14:00 – interviu;
  Calendarul Concursului:
 • 09.11.2016-22.11.2016 ,orele 8:00-12:00 (luni-vineri) - depunerea dosarelor;
 • 23.11.2016 – examinarea dosarelor;
 • 23.11.2016 ,ora 16:00 - afisarea candidatilor si dosarelor eligibile;
 • 24.11.2016,orele 8:00-12:00 - depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor;
 • 24.11.2016,ora 16:00 – afisarea dosarelor eligibile in urma contestatiilor;
 • 5.12.2015 ,ora 9:00 – proba scrisa pentru ambele posturi;
 • 7.12.2016 ,ora 9:00 – proba practica pentru postul de informatician;
 • 7.12.2016 ,ora 14:00 –interviu pentru postul de paznic;
 • 8.12.2016 ,ora 9:00 –afisarea rezultatelor ;
 • 8.12.2016,orele 10:00 -16:00 –depunerea contestatiilor;
 • 9.12.2016 ,ora 9:00 –afisarea rezultatelor finale;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu sina care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial la secretariatul Liceului Tehnologic “G.G. Longinescu” Focsani.

Concursul va avea loc la sediul Liceului Tehnologic „G.G. Longinescu” din Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, Judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „G.G. Longinescu” din Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, Judeţul Vrancea, telefon 0237/223.074.

Bibliografia si tematica concursului poate fi consultata aici : Bibliografie si tematica concurs          In anul scolar 2015-2016 sunt locuri disponibile prin transfer la toate clasele IX - XII de la zi

         - Cu ocazia Zilelor CCD, liceul nostru a participat la expozitia “Exemple de bune practici in bibliotecile scolare”. Expozitia a constat in prezentarea pe panouri a proiectelor si activitatilor desfasurate in anul scolar 2015-2016, sub forma de minipostere.

        

       

        

 

Focsani

Copyright © 2016 Paval   Laura -G.G. Longinescu